OM UNGMARTHA

Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation med medlemmar från hela Svenskfinland. Tidigare hette organisationen Finlands svenska Marthaförbunds M-klubbar r.f. Det officiella namnet ändrades år 2010 till Ungmartha, för att det lättare skall gå att koppla samman organisationen med Marthaförbundet.

Med vår verksamhet vill vi förmedla kunskap som förbättrar levnadsvillkoren hos barn och unga. I vår verksamhet betonar vi de husliga, ekonomiska och ekologiska aspekterna samt ungas rätt till en egen åsikt, ett eget livsutrymme och en god hälsa. Vi vill också främja de ungas tolerans och förståelse för sig själv och sina medmänniskor.

Ungmartha ordnar verksamhet i form av läger, kurser, temadagar och föreläsningar. Lägerverksamheten ordnas främst under skolornas lov, då många barn och unga behöver vettig sysselsättning medan föräldrarna arbetar. Längs med året ordnas kurser som ofta har tyngdpunkten på hälsosam matlagning. Därtill ordnas temadagar och föreläsningar utgående från efterfrågan och det som är aktuellt i samhället. Vi har ordnat temadagar och föreläsningar bland annat kring ekologi, hälsosam kost och välmående överlag. 

Ungmartha har också M-klubbar för barn och unga som finns på olika orter i Svenskfinland. M-klubbarna ordnar olika sorter av verksamhet för sina medlemmar. De bakar, pysslar, idrottar, gör utfärder och har helt enkelt roligt tillsammans.

Utöver grundverksamheten har Ungmartha olika projekt som varierar från år till år lite beroende på vad som är aktuellt i samhället.

Styrelse 2019

Ordförande Anna Nylund
Viceordförande Hanna Åkerfelt
Styrelsemedlem Ellen Paulig 
Styrelsemedlem Anders Wikström
Styrelsemedlem Sofia Grynngärds
Styrelsemedlem Nicholas Kujala
Styrelsemedlem Karin Rosenberg
Sekreterare Elise Hindström
Kassör Monika Mäkelä