Kallelse till Ungmarthas vårmöte

18.02.2019 kl. 07:03
År 2019 hålls Ungmartha rf:s stadgeenliga vårmöte den 13.3 kl. 17.

Ungmarthas vårmöte går av stapeln i mötesrum Victoria på Busholmen, Medelhavsgatan 14 C, Helsingfors. Man kan även delta per telefon eller videosamtal. Anmäl ditt deltagande senast 11.3.2019 till verksamhetsledare Elise Hindström (elise(at)martha.fi eller 0442806813).

 

På Ungmarthas vårmöte behandlas stadgeenliga ärenden.

1.          Mötet öppnas
2.          Konstaterande av närvarande
3.          Val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
4.           Mötets laglighet konstateras
5.          Föredragningslistan för mötet godkänns
6.          Föredras styrelsens årsberättelse för det gångna året
7.          Föredras bokslutet för det gångna året jämte verksamhetsgranskarnas utlåtande
8.          Bestäms om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga
9.          Förrättas val av ombud och ersättare till Finlands svenska Marthaförbund rf:s möten så att ett ombud och en ersättare väljs att företräda föreningen vid förbundets möten fram till föreningens nästa vårmöte
10.        Behandlas ärenden som styrelsen har beslutat att skall behandlas på mötet
11.        Behandlas ärenden som en enskild medlem senast fyra veckor före mötet skriftligen hos styrelsen begärt att skall behandlas på mötet
12.        Mötet avslutas

 

 

Elise Hindström

 

 

Ungmartha r.f.
Medelhavsgatan 14 C 
00220 Helsingfors

Verksamhetsledare
Elise Hindström
elise(at)martha.fi, ung(at)martha.fi
044 280 6813

  

 

Receptidéer? Se Marthas receptbank på recept.martha.fi.

 

Ladda ner våra fina broschyrer:

Lätt som en plätt-broschyren
Rätt ska vara rätt-broschyren
40 tips för en hållbar livsstil-broschyren

Broschyrerna kan också sändas hem,
skicka beställning till ung(at)martha.fi

Maj 2019
TiOnToFr
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Bekanta dig med Inhemsk mat från jord till bord eller beställ broschyren genom att klicka här!Ladda ner broschyren 40 praktiska tips för en hållbar livsstil eller beställ den hem genom att mejla ung@martha.fi.Ladda ner broschyren Rätt ska vara rätt - en etikettguide för barn och unga eller beställ den hem genom att mejla ung@martha.fi.

Ladda ner recepthäftet Lätt som en plätt, eller beställ hem det genom att mejla ung(at)martha.fiBeställ Tack för maten! genom att mejla ung(at)martha.fi.